Travel blog, phượt , content marketing, review . Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống
Ai là người hạnh phúc nhất trên thế giới ?
Ai là người hạnh phúc nhất trên thế giới ?

Ai là người hạnh phúc nhất trên thế giới ?

Ở một làng quê nọ, có một chàng trai nghèo. Ngôi nhà của anh ta rất nhỏ hơn nữa bốn thế hệ cùng sống chung trong một mái nhà làm anh ta cảm thấy rất bí bách chật chội. Vì vậy, chàng trai đã ngước mắt lên trời cầu xin Chúa giúp anh thoát khỏi tình trạng khó khăn này.

Chúa nói với anh ta rằng : “Con hãy cho gà và vịt vào sống chung với mình trong mười ngày. Sau đó hãy đến gặp ta.”

Mười ngày sau, người đàn ông mệt mỏi đến và nói : ” Lạy Chúa xin hãy giúp con, con chưa tìm thấy hạnh phúc”.

Đức Chúa phán: “Con hãy nhốt thêm trâu bò vào và sống chung với chúng trong mười ngày. Mười ngày sau, hãy quay lại gặp ta.”

Sau mười ngày nữa, chàng trai lại đến lần này nhìn anh ta còn thảm hơn trước. Anh tha thiết cầu xin Chúa hãy giúp anh ta lần nữa.

Chúa nói: “Hãy đuổi những con vật đó đi, rồi một tuần sau, hãy quay lại gặp ta.”

Một tuần sau, chàng trai quỳ dưới chân Chúa, vô cùng cảm tạ Chúa đã ban cho anh hạnh phúc, cho anh được nếm mùi hạnh phúc đã mất từ ​​lâu.

Còn bạn ? Bạn đã tìm thấy hạnh phúc của mình chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.